Etiket: histogram

  • C# Histogram ve Görüntü İşlemleri

    c# Fotoğrafın Açılması private void button1_Click(object sender, EventArgs e) //fotoğrafın açılması { OpenFileDialog op = new OpenFileDialog(); op.DefaultExt = “.jpg”; op.Filter = “Image Files(*.BMP;*.JPG;*.GIF)|*.BMP;*.JPG;*.GIF|All files (*.*)|*.*”; op.ShowDialog(); String ResminYolu = op.FileName; pictureBox1.Image = Image.FromFile(ResminYolu);} 2-Görüntünün renkli, gri ve renk kanallarına ayrılmış histogramlarını ekranda gösteriniz. a)2.pencerede açılan resim ve renk kanalları private void button2_Click(object sender, EventArgs […]